Tegevusalad


Ventileeritavad fassaadisüsteemid


Fassaade soovitame renoveerida, et parandada inimeste elukeskkonda ning maja ja selle ümbruse esteetilist üldilmet. Korras fassaad tõstab ka hoones asuvate korterite turuväärtust ning jooksvaid kulutusi vähendades hoone energiakulu. Soojuskadusid saab vähendada välisseinte, akende ja katuse soojustamisega, ühtlasi on võimalik vähendada välisseinte niiskusimavust ja peatada fassaadide lagunemine.

Hoone välisseinte soojustamiseks soovitame kasutada mineraalvilla, mis kaetakse väljastpoolt metallprofiilide külge kinnitatavate kiudtsemendist fassaadiplaatidega. Selline soojustusmeetod tagab kvaliteetse soojustuse ja fassaadi laitmatu välimuse.

Saksa kinnitusvahendite konsern EJOT pakub K-KATE koostööpartnerina spetsiaalselt ventileeritavate fassaadide paigalduseks välja töötatud kinnitusdetaile – fassaadiankruid, soojusisolatsiooni tüübleid, kandvate konstruktsioonide ühenduskruvisid, dekoratiivkruve ja –neete. Kõik tooted omavad vajalikke katsetulemuste protokolle ja vastavustunnistusi. Töötame käsikäes ehitusjärelevalvega – garanteerides Teile ajas püsiva terviklahenduse.

Loe lähemalt KÜ laenutingimuste kohta